Forside

SMS-service

 

Søndersø Vandværk har indgået en aftale om SMS-service.

 

Alle vandværkets andelshavere/forbrugere med registrerede mobilnumre er automa- tisk blevet tilmeldt SMS-service til varsling af f.eks. driftsforstyrrelser i berørte forsynings-område.

 

Varsling kan også ske via en emailadresse, men SMS-varsling er den hurtigste måde at få besked på!

 

Tilmelding/afmelding kan ske under fanen:

Information/SMS-service.

 

NB.: Hemmeligt mobilnummer/ emailadresse behandles FORTROLIGT og bruges KUN til SMS-beskeder fra Søndersø Vandværk

Søndersø Vandværk a.m.b.a. - Dallundvej 17 - 5471 Søndersø - CVR: 17 19 51 15 - Bank: 3409-0004214277

 

Aktuel status

 

Normal drift