Generalforsamling

 

GENERALFORSAMLING

 

Den årlige generalforsamling afholdes mandag, den 11. marts 2019, kl. 19.00 i mødelokale hos Søndersø Hallen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Indkaldelsen til generalforsamling annonceres i UgeAvisen Nordfyn senest 14 dage før afholdelse.

 

Referater af afholdte generalforsamlinger kan læses her :

 

 

 

 

 

 

Søndersø Vandværk a.m.b.a. - Dallundvej 17 - 5471 Søndersø - CVR: 17 19 51 15 - Bank: 3409-0004214277

 

Aktuel status

 

Normal drift