Ejerskifte

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

EJERSKIFTE

 

Ved ejerskifte af ejendommen kan vandværket udarbejde en "fiktiv" flytteopgørelse,

som sælger og køber kan anvende i forbindelse med refusion af saldo parterne indbyrdes,

idet vandværket ikke foretager slutafregning med sælger.

 

Til brug herfor fremsender ejendomsmægler, advokat eller ejer oplysning om

• Målerstand pr. overtagelsesdato

• Overtagelsesdato

til kassereren (kasserer@sondersovand.dk) eller ved en telefonopringning på tlf. 64 89 16 19

efter kl. 16:30.

 

Vandværket opkræver et gebyr på kr. 250,00 excl. moms jf. takstblad for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel.