Takst

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

TAKSTBLAD

 

Søndersø Vandværk er underlagt Vandsektorloven, hvilket betyder, at vandværket ikke,

som tidligere, selv bestemmer over de årlige indtægter og udgifter.

 

Vandsektorloven administreres af Forsyningssekretariatet. I 2016 modtog Søndersø

Vandværk de økonomiske rammer for årene 2017-2020.

 

Takstbladet for 2019 tager udgangspunkt i ovennævnte fastlagte økonomiske

rammer, idet vandprisen dog er hævet med kr. 1,00 excl. moms pr. m3 i forhold til 2018,

imens den faste afgift er uændret.

 

Takststigningen sker bl.a. for at kunne imødegå udgifter til en eventuel ringforbindelse

eller nødforsyningsledning til andet vandværk.

 

 

Takstblad 2019

Takstblad 2019

Takstblad 2018

 

Takstblad 2018

Takstblad 2017

 

Takstblad 2017