Vandpris

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

VANDPRIS

 

Søndersø Vandværk udfærdiger hvert år en oversigt indeholdende prisen for 1 m3 vand incl. afløb.

 

I oversigten vises også et eksempel på, hvor meget et årsforbrug på 100 m3 vand incl. alle

bidrag og afgifter beløber sig til for en forbruger.

 

 

Vandpris 2016

Vandpris 2016

Vandpris  2018

 

Vandpris 2018

Vandpris 2017

 

Vandpris 2017