Organiske mikroforureninger

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

KONTROL MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER

 

Den obligatoriske kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark.

 

Der skal derfor måles for pesticider og relevante nedbrydningsprodukter.

 

De anførte parametre anses pt. for at være de mest sandsynlige at finde i dansk grundvand som følge af fortidens og nutidens anvendelse af pesticider.

 

Vandanalyse af drikkevand ved afgang fra vandværk og råvand fra boringer:

Afgang vandværk - Udvidet kontrol + org. mikroforurening - 08.11.2016

Afgang vandværk

Udvidet kontrol + org. mikroforurening

08.11.2016

 

Afgang vandværkk - Udvidet kontrol + org. mikroforurening - 06.06.2018

 

Afgang vandværk

Udvidet kontrol + org. mikroforurening

06.06.2018

 

Afgang vandværk

Udvidet kontrol + org. mikroforurening

17.11.2017

Afgang vandværk - Udvidet kontrol + Org. mikroforurening - 17.11.2017

Værdien gælder for hvert enkelt pesticid.

 

Sum af alle pesticider må højst være 0,5 μg/l.

 

Vandværkets bemærkninger:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets

BEK nr. 802 af 1. juni 2016.