Begrænset kontrol

 

BEGRÆNSET KONTROL

 

Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre, som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne.

 

Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne.

 

Foruden en række obligatoriske parametre, der skal kontrolleres i ledningsnettet, er der en række parametre for, hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold.

 

Vandanalyse af drikkevand hos forbrugere:

 

 

 

 

 

Begrænset kontrol - 06.06.2018

 

 

 

 

Begrænset kontrol - 21.08.2018

 

 

 

Begrænset kontrol - 06.06.2018

 

 

Begrænset kontrol - 29.01.2018

 

Begrænset kontrol - 17.11.2017

 

Begrænset kontrol - 17.11.2017

 

 

 

Begrænset kontrol - 26.09.2017

 

 

 

Begrænset kontrol - 05.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

Begrænset kontrol - 08.11.2016

 

 

Begrænset kontrol - 05.09.2016

 

Begrænset kontrol - 05.09.2016

Begrænset kontrol - 21.08.2018
Begrænset kontrol - 29.01.2018
Begrænset kontrol  - 26.09.2017
Begrænset kontrol - 05.05.2017
Begrænset kontrol - 08.11.2016

Parametre mærket med * analyseres kun ved særlige omstændigheder.

 

Vandværkets bemærkninger:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets

BEK nr. 802 af 1. juni 2016.

Søndersø Vandværk a.m.b.a. - Dallundvej 17 - 5471 Søndersø - CVR: 17 19 51 15 - Bank: 3409-0004214277

 

Aktuel status

 

Normal drift