Begrænset kontrol - Driftskontrol Gruppe A parameter

BEGRÆNSET KONTROL

 

- DRIFTSKONTROL GRUPPE A-PARAMETER

 

 

 

Vandanalyse af drikkevand hos forbrugere (Ledningsnet og Taphane):

 

 

 

 

 

Begrænset kontrol - 06.06.2018

 

 

 

 

Begrænset kontrol - 21.08.2018

 

 

 

Begrænset kontrol - 06.06.2018

 

 

Begrænset kontrol - 29.01.2018

 

Begrænset kontrol - 17.11.2017

 

Begrænset kontrol - 17.11.2017

 

 

 

Begrænset kontrol - 26.09.2017

Gruppe A parametre (Taphane) - 13.02.2019

 

 

 

Gruppe A parametre (Taphane) - 13.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe A parametre (Ledningsnet) - 13.02.2019

 

 

 

Gruppe A parametre (Ledningsnet) - 15.11.2018

Begrænset kontrol - 21.08.2018
Begrænset kontrol - 29.01.2018
Begrænset kontrol  - 26.09.2017
Gruppe A parametre (Ledningsnet) - 13.02.2019
Gruppe A parametre - 15.11.2018

Vandværkets bemærkninger:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets

BEK nr. 1068 af 23. august 2018.

Søndersø Vandværk a.m.b.a. - Dallundvej 17 - 5471 Søndersø - CVR: 17 19 51 15 - Bank: 3409-0004214277

 

Aktuel status

 

Normal drift