Vandkvalitet

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

VANDKVALITET

 

Vandets hårdhedsgrad: 15o dH

 

Vandværket har 4 indvindingsboringer, hvorfra råvandet regelmæssigt bliver analyseret.

 

De fire boringer er beliggende:

Floravænget

DGU nr. 136.354

År 1975

- Midlertidig taget ud af drift

Floravænget

DGU nr. 136.389

År 1978

Ullerup

DGU nr. 135.1269

År 2008

Ullerup

DGU nr. 136.1270

År 2008

Derudover bliver drikkevandet fra vandværket også regelmæssigt analyseret.

 

De udtagne prøver bliver analyseret på laboratoriet hus Eurofins Danmark A/S, som videregiver analyserapporten til Embedslægeinstitutionen Syddanmark,

Nordfyns Kommune og KiMs A/S.

 

På baggrund af vandværkets indvindingstilladelse på

345.000m3 skal der hvert år foretages følgende analyser:

 

Ved afgang fra vandværket:

Driftskontrol - Gruppe B-parameter i februar, maj, august og november

 

Ved forbruger på ledningsnettet:

Taphane - Gruppe A (straks-prøve) i februar, maj, august og november

Taphane - Gruppe B i august

Driftskontrol - Gruppe A (taphane flush-prøve) i februar, maj, august og november

Driftskontrol - Mikrobiologi (efter behov)

 

Ved boringskontrol (Råvand):

Pesticider og 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i februar