Normal kontrol

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

NORMAL KONTROL

 

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker.

 

Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkelig omfang.

 

Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22oC eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

 

Vandanalyse af drikkevand ved afgang fra vandværk:

 

 

 

Normal kontrol

05.05.2017

 

 

Normal kontrol

06.05.2016

 

 

 

 

Andet

26.09.2017

Normal kontrol 2017
Normal kontrol - 06.05.2016
Andet - 26.09.2017

 

Vandværkets bemærkninger:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets

BEK nr. 802 af 1.juni 2016