Udvidet kontrol

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

UDVIDET KONTROL

 

Denne kontrol på almene- og ikke almene vandforsyninger, der indvinder mere end 3.000m³ årligt omfatter alle de stoffer, der naturligt findes i grundvandet, samt forureningsindikatorer for husspildevand, lossepladsperkolat m.v.

 

Kontrollen med vandforsyningens vandbehandling er i forhold til den normale kontrol udvidet til kontrol af, om de i grundvandet muligt forekommende luftarter svovlbrinte, methan og aggressivt kuldioxid fjernes i tilstrækkeligt omfang.

 

Det undersøges tillige, om beluftningen er tilfredsstillende, og om en eventuel neutralisation af surt grundvand er tilstrækkelig god.

 

Vandanalyse af drikkevand på vandværket:

 

Afgang vandværk - Udvidet kontrol + org. mikroforurening - 06.06.2018

Afgang vandværk

Udvidet kontrol + org. mikroforurening

06.06.2018

 

Afgang vandværk

Udvidet kontrol + org. mikroforurening

17.11.2017

Afgang vandværk - Udvidet + org. mikroforurening - 17.11.2017

Parametre mærket med * analyseres kun ved særlige omstændigheder.

 

Vandværkets bemærkninger:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets

BEK nr. 802 af 1. juni 2016.