Uorganiske sporstoffer

 

KONTROL MED UORGANISKE SPORSTOFFER

 

Denne kontrol på almene vandforsyninger med en årlig udpumpet vandmængde mindre end 350.000 m3 omfatter de mest betydende sporstoffer herunder tungmetaller, som findes i grundvandet eller kan afgives fra ledningsnettet.

 

Vandanalyse af drikkevand hos forbrugere:

Begrænset kontrol - 03.06.2015 + Uorg. sporstoffer - Langehede 71

Begrænset kontrol + Uorg. sporstoffer

03.06.2015

Søndersø Vandværk a.m.b.a. - Dallundvej 17 - 5471 Søndersø - CVR: 17 19 51 15 - Bank: 3409-0004214277

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

Vandværkets bemærkninger:

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets

BEK nr. 292 af 26. marts 2014 / BEK nr. 948 af 22. august 2014.