MåleraflæsningAktuel Status :


NORMAL DRIFT !!


MÅLERAFLÆSNING


Vandværket udsender aflæsningskort én gang om året.


      Udsendelsen sker sidst i december måned til brug for aflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet.


      Målerstanden kan indberettes på en af følgende måder:


Via vandværkets hjemmeside ( Klik her for direkte indberetning )

 

Via servicetelefon på tlf.: 70 26 49 39 


Sende eller aflevere aflæsningskortet retur i udfyldt stand.


Måleraflæsning skal være indberettet senest den 4. januar.


Når vandværket har modtaget aflæsningstallet, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuel saldo bliver indregnet i á conto regningen for næste år.


Husk at overholde fristen, der står på aflæsningskortet.


Har vi ikke modtaget aflæsningstallet inden fristen udløber, vil vandværket blive nødt til at skønne dit årsforbrug i forhold til seneste måleraflæsning.