Måleraflæsning

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

MÅLERAFLÆSNING

 

Vandværket udsender aflæsningskort én gang om året.

 

Udsendelsen sker sidst i december måned til brug for aflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet.

 

Målerstanden kan indberettes på en af følgende måder:

 

 

  • Via vandværkets hjemmeside:

 

  • Indtast dinaflæsning her

  • Via servicetelefon på tlf.: 70 26 49 39

 

  • Sende eller aflevere aflæsningskortet retur i udfyldt stand.

 

Måleraflæsning skal være indberettet senest den 4. januar.

 

 

Når vandværket har modtaget aflæsningstallet, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuel saldo bliver indregnet i á conto regningen for næste år.

 

Husk at overholde fristen, der står på aflæsningskortet.

 

Har vi ikke modtaget aflæsningstallet inden fristen udløber, vil vandværket blive nødt til at skønne dit årsforbrug i forhold til seneste måleraflæsning.