Målerkontrol & -Udskiftning

 

Aktuel status

 

Normal drift

 

MÅLERKONTROL & -UDSKIFTNING

 

Udskiftning og stikprøvekontrol skal ske hvert 6. år.

 

I praksis betyder ordningen, at der skal udtages et antal målere til kontrol hvert 6. år. Hvis målerne godkendes af akkrediteret kontrolinstans kan alle målerne i samme parti sidde i yderligere 6 år.

 

Vandværkets kontrolsystem er etableret efter gældende lovbekendtgørelse.

 

Vandværket har i løbet af 2010, 2011 og 2012 foretaget udskiftning af alle vandmålere:

 

1. etape bestående af ca. 450 stk. vandmålere er fuldført i oktober 2010.

2. etape bestående af ca. 400 stk. vandmålere er fuldført i december 2011.

3. etape bestående af ca. 450 stk. vandmålere er fuldført i september 2012.

 

Fejl i vandmåleren

 

Du kan få kontrolleret vandmåleren, hvis du mener, at der er fejl i dit vandforbrug.

 

Vandværket nedtager måleren og sender den til kontrolmåling.

 

Samtidig opsætter vi en ny måler. Målertesten koster kr. 2.000,00 excl. moms.

 

Hvis der er fejl på vandmåleren, betaler vandværket for målertesten og afregner samtidig et forkert forbrug.