GeneralforsamlingAktuel Status :


NORMAL DRIFT !!


GENERALFORSAMLING


Den årlige generalforsamling afholdes  mandag, den 24 februar 2020, kl. 19.00 i mødelokale hos Søndersø Hallen.


Dagsorden ifølge vedtægterne.


Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 4 uger før generalforsamlingen.


Indkaldelsen til generalforsamling annonceres i UgeAvisen Nordfyn senest 14 dage før afholdelse.


Referater af afholdte generalforsamlinger kan læses her :


Referat 2015


Referat 2016


Referat 2017


Referat 2018


Referat 2019