EjerskifteAktuel Status :


NORMAL DRIFT !!


EJERSKIFTE


Ved ejerskifte af ejendommen kan vandværket udarbejde en "fiktiv" flytteopgørelse,

som sælger og køber kan anvende i forbindelse med refusion af saldo parterne indbyrdes,

idet vandværket ikke foretager slutafregning med sælger.


Til brug herfor fremsender ejendomsmægler, advokat eller ejer oplysning om

     • Målerstand pr. overtagelsesdato

     • Overtagelsesdato

til kassereren (kasserer@sondersovand.dk) eller ved en telefonopringning på tlf.40 40 65 93

efter kl. 16:30