Hjem


Nyhed


Legionella er en bakterie, der forekommer naturligt, men som ikke er almindelig på vandværkerne eller i vandværkernes ledningsnet. Derimod forekommer bakterien i bygningers varmtvandsanlæg, da den trives godt i lunkent og stillestående vand. Så bliver varmtvandsbeholderen ikke håndteret korrekt, er der risiko for, at der kan vokse Legionellabakterier i vandet.


Klik her for mere info


Driftsstatus


Normal drift