Takst


TAKSTBLAD


Søndersø Vandværk er underlagt Vandsektorloven, hvilket betyder, at vandværket ikke,

som tidligere, selv bestemmer over de årlige indtægter og udgifter.


Vandsektorloven administreres af Forsyningssekretariatet. I 2016 modtog Søndersø             

Vandværk de økonomiske rammer for årene 2017-2020.


Takstbladet for 2019 tager udgangspunkt i   ovennævnte fastlagte økonomiske

rammer, idet vandprisen dog er hævet med kr. 1,00 excl. moms pr. m3 i forhold til 2018,

imens den faste  afgift er uændret.


Takststigningen  sker bl.a. for at kunne  imødegå udgifter til en  eventuel  ringforbindelse

       eller nødforsyningsledning til andet vandværk.


Klik her for at finde aktuelle takster for 2020