Råd om Legionella


Hvordan nedsætter du risikoen for Legionella


Legionella er en bakterie, der forekommer naturligt, men som ikke er almindelig på vandværkerne eller i vandværkernes ledningsnet. Derimod forekommer bakterien i bygningers varmtvandsanlæg, da den trives godt i lunkent og stillestående vand. Så bliver varmtvandsbeholderen ikke håndteret korrekt, er der risiko for, at der kan vokse Legionellabakterier i vandet.


Derfor følg gerne disse råd for at nedsætte risikoen for legionella: