Opkrævninger


OPKRÆVNINGSTERMINER

Vandforbruget opkræves én gang årligt ved udsendelse af regning/årsopgørelse i februar/marts måned.

Regningen består af opgørelse for sidste kalenderår og a´conto regning for indeværende år. Årsopgørelsens saldo indregnes i a´conto regningen for indeværende år.


Vandregningen består af tre dele:

- vandpris

- målerafgift

- statsafgift

Priserne fremgår af takstbladet. Alle priser er excl. moms.

Sammen med regningen følger et indbetalingskort, hvor man kan tilmelde sig Betalings-Service via PBS/NETS, hvis man ønsker, at de fremtidige vandregninger betales automatisk. Selve tilmeldingen til PBS/NETS foretages via eget pengeinstitut.


For sen betaling

Hvis regningen betales for sent, tillægges renter og bliver det nødvendigt at udsende rykkere, tillægges et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker jf. takstblad. Ved hel eller delvis manglende betaling kan vandværket lukke for vandtilførslen. De i årets løb i alt tilskrevne renter og gebyrer fremgår af årsopgørelsen.


Fraflytning

Hvis du flytter, skal du huske at slette en eventuel betalingsaftale hos Betalings-Service (PBS/NETS) ellers risikerer du, at der efter flytningen stadig vil blive trukket penge på din konto, da betalingsaftalen er knyttet til ejendommens forbrugsnummer.

Du kan slette betalingsaftalen i din netbank eller ved at kontakte dit pengeinstitut.