KontaktDriftsforstyrrelser eller brud på ledningsnettet

Driftsleder

Thomas Asbjørn Nielsen

Tlf.: 69165471
Oplysning om priser for tilslutning, måleraflæsning og ejerskifte

Kasserer

Jette Ryberg

Sundruse 4

Email : Kasserer@sondersovand.dk 

Træffes : Mandag og Torsdag fra 16.00 - 18.00

Tlf : 69165471


Administration

Formand

Johnny Hansen

vand@sondersovand.dk

Tlf.: 69165471
Postadresse og mail


Fremsendelse af regninger

Søndersø Vandværk a.m.b.a.

v/Johnny Hansen

Langebyende 3

5471  Søndersø

vand@sondersovand.dk
www.sondersovand.dk

CVR-nr.: 17 19 51 15

Bank: 3409-0004214277