KontaktDriftsforstyrrelser eller brud på ledningsnettet

Driftsleder

Thomas Asbjørn Nielsen

Tlf.: 20 40 72 80
Oplysning om priser for tilslutning, måleraflæsning og ejerskifte

Kasserer

Kasper Hansen

Tlf.: 40 40 65 93       


Administration

Formand

Johnny Hansen

vand@sondersovand.dk

Tlf.: 25 73 75 71
Postadresse og mail


Fremsendelse af regninger

Søndersø Vandværk a.m.b.a.

v/Johnny Hansen

Langebyende 3

5471  Søndersø

vand@sondersovand.dk
www.sondersovand.dk

CVR-nr.: 17 19 51 15

Bank: 3409-0004214277