Måleraflæsning

MÅLERAFLÆSNING


Vandværket udsender aflæsningskort én gang om året.

      Udsendelsen sker sidst i december måned til brug for aflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet.


      Målerstanden kan indberettes på en af følgende måder:

Via vandværkets hjemmeside ( Klik her for direkte indberetning )


Sende eller aflevere aflæsningskortet retur i udfyldt stand.


Måleraflæsning skal være indberettet senest den 2. januar.

Alternativt kan aflæsnings kort sendes til 

 

Vandværkernes EDB

Højmarksvej 26

6670 Holsted

 

Eller afleveres V/ Thomas Asbjørn Odensevej 62 eller V/ Kasper Hansen - Toftekær 65A


Når vandværket har modtaget aflæsningstallet, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuel saldo bliver indregnet i á conto regningen for næste år.

 

Husk at overholde fristen, der står på aflæsningskortet.


Har vi ikke modtaget aflæsningstallet inden fristen udløber, vil vandværket blive nødt til at skønne dit årsforbrug i forhold til seneste måleraflæsning.