Målerudskiftning

MÅLERUDSKIFTNING


Så nærmer tiden sig hvor du skal havde skiftet din vandmåler, og du vil få et brev i din postkasse når det bliver din tur. Udskiftningen vil vare året ud, men bare rolig det skal nok blive din tur. Når du du har fået udskfitet din vandmåler, så vil det være muligt at følge dit vandforbrug både via en app - præcis som du kender det fra fx dit el og gas-/fjernevarmeforbrug - eller du kan se det på måleren, præcis som du kan i dag.

 

Den årlige indberetning i slutningen af december vil derfor efter udskiftningen til den nye måler foregå automatisk, hvilket betyder, at du ikke skal huske at foretage indberetning af dit forbrug.

 

Hvordan kommer udskiftningen til at foregå?

Der vil være nogle ting, som vi gerne vil bede dig om er klargjort, inden vvs-montøren kommer og foretager udskiftningen:

 

  1. Måleren skal være tilgængelig for vvs-montøren - der skal være plads omkring måleren, dvs. er måleren i et skab, så skal skabet være tomt omkring måleren 
  2. Installationen skal være i orden, altså tæt
  3. Målerbrønde skal være gravet fri og markeret, så vvs-montør kan se den
  4. Stophanen skal være virksom.

 

Hvis ovenstående forhold ikke er i orden, vil der efter udskiftningen blive fremsendt en ekstraregning fra Søndersø Vandværk, som afspejler den ekstra brugte tid og evt. omkostninger til nye materialer, der skal sikre at installationen er tæt og funktionsdygtig efter endt montering af den nye vandmåler.